Top

e-larande

Du vill anpassa din utbildning för webben

Har du ett utbildningsmaterial som du vill anpassa för flexibelt lärande?

  • UNIPOLL kan utifrån ditt material skapa manus, bilder, filmer, övningar, tester och interaktivitet anpassat för din målgrupp.
  • Vi kan även hjälpa dig med kursdesign, pedagogisk utveckling, val av digital lärmiljö uppföljning och kursadministration.
  • Vi kan skapa e-lärande för olika behov och gruppstorlekar, ända upp till 10.000 kursdeltagare!
  • Tillsammans med dig utformar vi en webbaserad utbildning som underlättar och effektiviserar kunskapsutbyte och lärande för ditt företag ”just-in-time” och oberoende av tid och rum.

UNIPOLL bjuder på ett första möte för att uppskatta omfattningen av det eventuella uppdraget. Om vi tror att vi kan hjälpa er föreslår vi sedan en skräddarsydd lösning. Vid korta uppdrag på ca 20 timmar eller mindre tar vi normal konsulttaxa. Vid större uppdrag kan timtaxan självklart reduceras.

Kontakta oss

 

© UNIPOLL CC BY 2.0 där det anges.