Top

e-larande

Du vill skapa en ny utbildning för webben

Har du erfarenheter och kunskap som du vill presentera och dela med dig av på ett nytt sätt? Har du en tanke om vad du skulle vilja göra – och vill få hjälp att komma igång eller att genomföra dina idéer?

  • UNIPOLL kan agera bollplank och pedagogisk rådgivare.
  • Vi kan hjälpa dig att förverkliga din idé på ett pedagogiskt och innovativt sätt.
  • Vi vet hur man utformar fungerande lärmiljöer för olika behov på många olika digitala plattformar.
  • Vi har kunskaper om IT-pedagogik, didaktik, ungas och vuxnas lärande, webbaserad kursdesign, kursuppföljning, examination och kursadministration.
  • Vi vet hur man undviker juridiska fallgropar.
Kontakta oss

© UNIPOLL CC BY 2.0 där det anges.