Top

Historik

UNIPOLL är ett privatägt aktiebolag som funnits i snart 30 år. Vår verksamhet startade ursprungligen med att utveckla mjukvara och hårdvara för datorer och annan elektronisk utrustning. Med tiden har vi breddat vår verksamhet till att även utveckla webbtjänster och olika typer av nätbaserade utbildningar inom området e-lärande. Våra kunder har genom åren varit allt från företag och myndigheter till universitet, högskolor och andra utbildningsorganisationer.

UNIPOLLs första stora projekt var att på 80-talet utveckla en PC-emulator till skoldatorn Compis för att köra PC-kompatibla program. Emulatorn skrevs i 8086-Assembler och såldes till Televerkets bolag Telenova 1987.

I början av 90-talet utvecklade UNIPOLL hårdvara och mjukvara för ergonomisk testning av olika modeller av styrspakar till skogsmaskiner, genom simuleringar på PC. Under mitten av 90-talet utvecklade vi sedan en interaktiv undervisningsplattform (LMS) för Arbetslivsinstitutet, avsedd för nätbaserad distansutbildning för lärare. Genom åren har UNIPOLL även handlett och fortbildat många lärare i hur man kan använda IT för att stödja lärande.

I slutet av 90-talet skapade UNIPOLL ett konverteringsprogram åt Arbetslivsinstitutet för flytt av katalogposter från Arbetslivsbiblioteket till Arbline vid Karolinska Institutet. Arbline är en sökbar publikationsdatabas inom arbetslivsområdet. Genom åren har vi även utvecklat ett antal dokumentationshanteringssystem åt olika företag.

Under 2000-talets början utvecklades UNIPOLLs verksamhet till att omfatta en digital inspelningsstudio, ”Studio 24”, som leds av Carl Hellström, utbildad Audio Engineer vid SAE Institute. Studion används då vi spelar in ljud till olika webbproduktioner. Den kan även bokas av artister och musiker som vill spela in sin musik.

Under mitten av 2000-talet utvecklade vi Nätuniversitetets webbtjänst ”Legala handboken”, där lärare och universitetsstudenter hittar svar på frågor om juridiken kring e-lärande. Med stöd av Internetfonden lanserade UNIPOLL under 2014 en ny version av tjänsten, ”Legala handboken 2.0 – en guide i internetdjungeln”.

Vilka är vi som jobbar med UNIPOLL? Klicka här för att läsa mer om oss.

© UNIPOLL CC BY 2.0 där det anges.