Top

tags

Du behöver hjälp med metadatahantering

UNIPOLL ger råd i strategiska frågor kring metadatahantering. Vi konfigurerar och organiserar metadata på webbplatser och i söktjänster.

  • UNIPOLL ser över informationsflöden i din webbtjänst och skapar en genomtänkt och enhetlig strukturering av innehållet.
  • Vi skapar en metadatamodell för märkning av innehåll i din webbtjänst, med taxonomier och vokabulär, anpassad efter nationella och internationella standarder.
  • Vi utbildar i märkning och taggning av innehåll med strukturerad metadata, exempelvis med ämnesord eller ”taggar”.
  • Vid behov kan vi även märka innehållet i din webbtjänst med metadata åt dig.

UNIPOLL bjuder på ett första möte för att uppskatta omfattningen av det eventuella uppdraget. Om vi tror att vi kan hjälpa er föreslår vi sedan en skräddarsydd lösning. Vid korta uppdrag på ca 20 timmar eller mindre tar vi normal konsulttaxa. Vid stora jobb kan timtaxan självklart reduceras.

Kontakta oss

Bildinformation

© UNIPOLL CC BY 2.0 där det anges.