Top

autopublicera

Du vill automatpublicera information

Får du regelbundna uppdateringar av information – som exempelvis levereras i en databasdump – och behöver hjälp att automatpublicera informationen på din webbplats?

  • UNIPOLL kan hjälpa dig att bygga ett script som rationaliserar bort alla manuella steg.
  • UNIPOLL kan hjälpa dig genom att bygga en anpassad applikation som rationaliserar bort alla manuella steg.

UNIPOLL bjuder på ett första möte för att uppskatta omfattningen av det eventuella uppdraget. Om vi tror att vi kan hjälpa er föreslår vi sedan en skräddarsydd lösning. Vid korta uppdrag på ca 20 timmar eller mindre tar vi normal konsulttaxa. Vid större uppdrag kan timtaxan självklart reduceras.

Kontakta oss

Bildinformation

© UNIPOLL CC BY 2.0 där det anges.