Top

snigel

Din databas går trögt

Går din webbplats eller webbtjänst trögt? Vi analyserar dina webbloggar!

  • UNIPOLL har bra erfarenhet av att bedöma om detta problem beror på bristande prestanda.
  • Vi har bra erfarenhet av att bedöma om detta problem beror på bristfällig indexering av databasen.
  • Beroende på typ av databas kan vi – i vissa fall – även åtgärda problemet.

UNIPOLL bjuder på ett första möte för att uppskatta omfattningen av det eventuella uppdraget. Om vi tror att vi kan hjälpa er föreslår vi sedan en skräddarsydd lösning. Vid korta uppdrag på ca 20 timmar eller mindre tar vi normal konsulttaxa. Vid större uppdrag kan timtaxan självklart reduceras.

Kontakta oss

Bildinformation

© UNIPOLL CC BY 2.0 där det anges.