Top

dataanalys

Dataanalys

Har du en trög databas eller kanske en trög webbplats eller webbtjänst?

UNIPOLL analyserar webbloggar på servrar för att kontrollera att databaser, webbplatser och andra webbtjänster fungerar som de ska, med full prestanda, eller om något behöver åtgärdas.

Kontakta oss för att diskutera vad du har problem med. Vi bjuder på ett första möte för att uppskatta omfattningen av det eventuella uppdraget.

Om vi tror att vi kan hjälpa er föreslår vi sedan en skräddarsydd lösning. Vid korta uppdrag på ca 20 timmar eller mindre tar vi normal konsulttaxa. Vid stora jobb kan timtaxan självklart reduceras.

Exempel 1: Din databas går trögt

Exempel 2: Din webbtjänst går trögt

Kontakta oss

Bildinformation

© UNIPOLL CC BY 2.0 där det anges.