Top

databaser

Databaser

UNIPOLL bygger databaser med t.ex MS SQL, PostgreSQL och MySQL.

Kontakta oss för att diskutera vad det är för typ av databas du behöver och om du behöver något mer för att hantera den.

UNIPOLL bjuder på ett första möte för att uppskatta omfattningen av det eventuella uppdraget. Om vi tror att vi kan hjälpa er föreslår vi sedan en skräddarsydd lösning. Vid korta uppdrag på ca 20 timmar eller mindre tar vi normal konsulttaxa. Vid stora jobb kan timtaxan självklart reduceras.

Kontakta oss

Bildinformation

© UNIPOLL CC BY 2.0 där det anges.