Top

datakonvert

Du behöver hjälp med datakonvertering

Vi kan konvertera dina data!

  • UNIPOLL kan ta fram script för konvertering av data mellan olika programspråk och format.
  • UNIPOLL kan ta fram script för konvertering av av data i olika filformat till databas, exempelvis MySQL.
  • UNIPOLL kan även ta fram script för att konvertera data i databaser till olika filformat, exempelvis XML.

UNIPOLL bjuder på ett första möte för att uppskatta omfattningen av det eventuella uppdraget. Om vi tror att vi kan hjälpa er föreslår vi sedan en skräddarsydd lösning. Vid korta uppdrag på ca 20 timmar eller mindre tar vi normal konsulttaxa. Vid stora jobb kan timtaxan självklart reduceras.

Kontakta oss

Bildinformation

© UNIPOLL CC BY 2.0 där det anges.