Top

e-larande

E-lärande

UNIPOLL skapar kurser och webbtjänster för flexibelt lärande. Vi arbetar som producent, rådgivare och coach.

Att skapa framgångsrikt lärande i en digital värld är en utmanade uppgift. Pedagogiken och verktygen måste anpassas efter uppgiften, vare sig det gäller mobilt lärande, blended learning, just-in-time eller socialt lärande.

UNIPOLL har mer än 20 års erfarenhet av att designa e-lärande med hög interaktivitet, åt myndigheter, företag och högskolor i Sverige och internationellt. Vi kan hjälpa dig att lyckas med din utbildningssatsning!

Exempel: Du vill anpassa din utbildning för webben

Exempel: Du vill skapa en ny utbildning för webben

Kontakta oss

© UNIPOLL CC BY 2.0 där det anges.