Top

ljud-musik

Du behöver ljud eller musik

UNIPOLL kan spela in, redigera och producera ljud, ljudeffekter, jinglar och musik till skivinspelningar, webbplatser, filmer, presentationer, radio- och tv-program, etc.

Vi har en professionell inspelningsstudio som leds av Calle Hellström, utbildad audio engineer vid SAE Institute. Läs mer om studion och utrustningen på studio24.nu.

UNIPOLL bjuder på ett första möte för att uppskatta omfattningen av det eventuella uppdraget. Om vi tror att vi kan hjälpa er föreslår vi sedan en skräddarsydd lösning. Vid korta uppdrag på ca 20 timmar eller mindre tar vi normal konsulttaxa. Vid stora jobb kan timtaxan självklart reduceras.

Kontakta oss

Bildinformation

© UNIPOLL CC BY 2.0 där det anges.