Top

programmering_small

Du behöver hjälp med programmering

UNIPOLL kan skapa script för att tillföra ny funktionalitet i existerande tjänster eller bygga hela program och applikationer från grunden.

Vi kan exempelvis skapa och underhålla:

  • Windowsapplikationer
  • Consoleprogram
  • Webbapplikationer

i dessa programspråk:

  • C#
  • Pascal
  • Java
  • Php
  • JavaScript

UNIPOLL bjuder på ett första möte för att uppskatta omfattningen av det eventuella uppdraget. Om vi tror att vi kan hjälpa er föreslår vi sedan en skräddarsydd lösning. Vid korta uppdrag på ca 20 timmar eller mindre tar vi normal konsulttaxa. Vid stora jobb kan timtaxan självklart reduceras.

Kontakta oss

© UNIPOLL CC BY 2.0 där det anges.