Top

web_design

Du behöver en omfattande webbplats

Webbplats Stor är en omfattande webbplats.

– mer än 15 undersidor
– kontaktformulär
– kartfunktion
– möjlighet att välja mellan olika utseenden
– ett antal specialfunktioner

Standardpris: Från 15 000 kr.
Priset anpassas utifrån dina förutsättningar.

Vi kan hjälpa dig att skaffa webbhotell, e-postadresser, domännamn etc.

Som en extratjänst kan vi även utveckla all den specialfunktionalitet du behöver, anpassad efter dina specifika behov. Vi kan också ta fram och lägga in bilder, texter, filmer och annat innehåll.

Webbplatsen fungerar även på mobiler och surfplattor.

UNIPOLL bjuder på ett första möte för att uppskatta omfattningen av det eventuella uppdraget. Om du vill ha extratjänster föreslår vi en skräddarsydd lösning.

Vid korta uppdrag på ca 20 timmar eller mindre tar vi normal konsulttaxa per timme för extratjänster utöver standardpriset. Vid större uppdrag kan timtaxan självklart reduceras.

Kontakta oss

 

Bildinformation

© UNIPOLL CC BY 2.0 där det anges.